La milonga de Buenos Aires

Je bent de bloem van Buenos Aires, aanbiddelijke kleine porteña, getrouwe kopie van het heiligenplaatje dat al lang geleden verdwenen is.

De precieze duiding van dit lied is niet zo eenvoudig. Deze milonga is een lofzang op een knappe porteña, een inwoonster van Buenos Aires. Maar die kleine, knappe, aanbiddelijke Buenos Aires-dame is blijkens de tekst een kopie van een schoonheid die in vroegere tijden ook al door de straten van Buenos Aires schreed. Er wordt een vergelijking gemaakt met heiligenplaatjes en met de tijden van Restaurador Juan Manuel de Rosas, die tussen 1830 en 1850 de provincie Buenos Aires dictatoriaal bestuurde, die hardhandig vele oorlogen voerde en zijn macht uitbreidde naar heel Argentinië. Door latere autoritaire regimes werd deze Juan Manuel de Rosas nogal opgehemeld, dus is het maar de vraag wiens lof hier bezongen wordt: van de knappe dames van Buenos Aires of van “die goede oude dictatuur”?

Orquesta Francisco Canaro canta Ernesto Famá, La milonga de Buenos Aires, 1939

La milonga de Buenos Aires

Al son de tu majestad
hoy pasar te vi
por mi gran ciudad,
y en vos descubrí
que la copia sos
de una que olvidé,
y que, como vos,
porteña fue…
 
Sos la flor de Buenos Aires,
porteñita primorosa,
digna nieta de la bella
que paseaba majestuosa,
en aquella gran aldea
de ventanas coloniales
y patrullas federales.
 
Sos la flor de Buenos Aires
porteñita idolatrada,
copia fiel de aquella estampa
que hace tiempo que se fue.

Milonga van Buenos Aires

Op jouw majesteitelijke klanken
zag ik in mijn grootse stad
vandaag jou passeren,
en in jou ontdekte ik
de exacte kopie
van die ene die ik was vergeten,
en die, net als jij,
Buenos Aires-dame was…
 
Je bent de bloem van Buenos Aires,
kleine, knappe porteña,
waardige opvolgster van de schoonheid
die majesteitelijk langs schreed,
in dat grote gehucht
met koloniale vensters
en federale patrouilles.
 
Je bent de bloem van Buenos Aires
aanbiddelijke kleine porteña
getrouwe kopie van het heiligenplaatje
dat al lang geleden verdwenen is.

Uitleg van de termen
De bedoelde majesteitelijke klanken zijn blijkbaar die van deze milonga, van dit lied. Een porteña is een inwoonster van Buenos Aires (een puerto, havenstad, vandaar porteña). Het grote gehucht wordt in het Spaans omschreven als ‘gran aldea‘, dat is een verwijzing naar een klassieke roman uit de Argentijnse literatuur geschreven door Lucio Vicente López, kleinzoon van Vicente López y Plane, interim President van Argentinië en auteur van het nationale volkslied). Die federale patrouilles verwijzen naar de mazorcas van Juan Manuel de Rosas, de paramilitaire terreurorganisatie van de Sociedad Popular Restauradora van deze zogenaamde Restaurador.

Bronnen
https://lyricstranslate.com/en/la-milonga-de-buenos-aires-milonga-buenos-aires.html
https://poesiadegotan.com/2009/05/11/la-milonga-de-bsas-1939/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *